©2018 KiX Halland. Proudly created with Wix.com

Studieförbundet Vuxenskolan Halland

OM KiX

KiX verksamhet startades med studiecirklar i Halmstad år 2014 utav Studieförbundet Vuxenskolan Halland. Initiativtagaren Ida Wahman hade tidigare bott utomlands och upplevt ett bredare utbud av aktiviteter som var efterfrågade, moderna och inspirerande. Deltagare kunde själva välja ur ett urval av aktiviteter kring vad dom ville sysselsätta sig med på sin fritid, och detta var något som Ida upplevt saknades i ett flertal kommuner i Sverige. 

 

Med stöd av Allmänna arvsfonden från år 2016 kunde KiX börja arbeta fram en modell där fokus låg på att skapa ett brett urval av aktiviteter - utefter deltagarnas viljor och behov. Detta är något som kanske känns självklart, men vi såg att det fanns en ovana med att göra egna val gällande sin fritid. Vi ville hitta vägar till att göra mer självständiga val och öka viljan och möjligheterna för deltagare att  göra just det. 

Det hela började med en stor grupp deltagare som tillsammans fick testa på olika fritidsaktiviteter och öva på att ta egna beslut om vad som skulle göra på träffarna. Under projektets gång dokumenterades arbetssätt och metoder för empowermentprocessen för att undersöka hur ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning bäst får förutsättningar att göra självständiga val. Vi satte upp som princip att jobba med unga för unga för att kunna ge deltagare någon dom eventuellt kunde och skulle vilja identifiera sig med i grupp. Ett annat mål var även att tillsammans med andra aktörer i kommunerna skapa tillträde till arenor och mötesplatser för alla unga på samma villkor och se hur inkluderingen i ordinarie verksamhet för deltagare i projektet kan förbättras.

KiX vill genom sin verksamhet ge ungdomar med en funktionsnedsättning något som för många andra är naturligt. Vi vill skapa ett brett utbud av fritidsaktiviteter som är öppna för alla ungdomar och som genomförs på deras villkor och av deras eget val. Vi vill ge deltagare möjligheter till delaktighet och inkludering genom egna val. Vi vill få deltagarna att växa som individer och ta plats som delaktiga i en helhet, genom att bryta rutiner och väcka en kreativitet och självständighet hos ungdomarna.

Målet är att genom vår verksamhet skapa möjligheter till ständig personlig utveckling och ökad självständighet i samband med utförandet av fritidsaktiviteter. Vi vill se individer växa och ta makten över sin egen fritid. Med stöd av en cirkelledare eller verksamhetsutvecklare har deltagare även möjlighet att gå från deltagare till att leda egna studiecirklar och gå KiX cirkelledarutbildningar. Grupper kan även få stöd till att starta förening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unga för unga

Unga vuxna leder ungdomar. Möjlighet för deltagare att lyssna till en förebild, någon dom kan och vill identifiera sig med.

Utbildningar och utveckling

Möjligheter att gå KiX cirkeldeltagar- och/eller cirkelledarutbildning. Vi kan även hjälpa grupper att starta förening och erbjuda utbildning i föreningsutveckling.

Inkludering

Tillsammans tar vi oss också in på de ytor och arrangemang som tidigare kan ha verkat vara exkluderande.

Inflytande

Vi är med och påverkar utbudet i vår kommun genom att skapa fler aktiviteter, eller som ambassadörer påverka tillgängligheten i kommunens utbud.

KiX IDAG

Idag är KiX inte längre ett arvsfondsprojekt, utan verksamheten är en del av SV Hallands ordinarie verksamhetsutbud för målgruppen. Det betyder att KiX finns kvar, och drivs vidare av verksamhetsutvecklare i SV Halland. Föreningarna får stöd av SV Halland och Vi Unga distrisktet i Halland, och aktiviteterna forsätter att styras av deltagarna i grupperna. Aktiviteternas innehåll och upplägg kan därför ändras och är inte alltid samma från termin till termin. Därför är det bra att hålla koll på din lokala KiX facebooksida för uppdateringar om aktiviteter eller prata med en verksamhetsutvecklare på din lokala SV avdelning om KiX aktiviteter.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now