©2018 KiX Halland. Proudly created with Wix.com

Studieförbundet Vuxenskolan Halland

KiX DELTAGARE - HUR NÅR VI UT TILL ER?

Att möta deltagare ”In Person” är det som fungerat för oss i KiX-projektet. Det betyder att en eller flera personer från verksamheten (projektledare/verksamhetsutvecklare, deltagare, cirkelledare) är ute på plats och informerar om vad KiX är och pratar om fritidsverksamhet. Ett enkelt utskick i pappersform eller mail till berörda ger oss sällan något bra resultat. Att agera och presentera In Person upplever vi ger en trygghet och klarhet i mycket hos deltagare och en direkt kontakt skapas på plats. Vi kan även redan här skapa något vi kallar för "nu-bubbla" och "drömbubbla". En nu-bubbla är en bubbla där vi skriver upp vad deltagarna och dom vi möter gör idag på sin fritid. I en drömbubbla skriver vi upp vad vi skulle vilja göra på vår fritid, eller vad vi skulle vilja testa på att göra. Detta är ett bra sätt för att få igång en dialog med de vi träffar och sedan gå vidare med att berätta om KiX och vad en inspirationsdag är. Kanske är det så att just denna drömbubbla blir underlaget för en Inspirationsdag?

 

KiX DELTAGARE - HUR NÅR NI OSS?

Eftersom vi även under vårt första möte gett information om var man kan hitta KiX på sociala medier är det just där vi fortsätter vår kontakt med deltagare. Det är främst via Facebook och Instagram som vi sedan delar mer info om KiX som når deltagarna direkt utan mellanhänder. OBS! Med detta menar vi självklart inte spam, utan vi delar helt enkelt info på våra sidor som på så vis kan ses av deltagare. Deltagare kan även ställa frågor eller skicka fler idéer på aktiviteter enkelt och på ett icke främmande sätt. KiX projektledare har ett Facebook konto just för att föra dialoger kopplat till arbetet utan att behöva blanda in sin privata Facebook. 

VI når även ut till deltagare genom att samverka med kommun, region och lokala föreningar. Vi ser till att ofta synas på allmänna tillställningar och bidrar då också till mångfald och ökad tillgänglighet oavsett event/arrangemang.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
👋🏽👋🏽 #partytåget ;)